werk

De Antwerp Management School deed onderzoek naar hoe nuttig mensen zich voelen in hun baan. Ook zochten zij naar de redenen waarom mensen zich overbodig voelen.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) adviseert de regering om werk te maken van goed werk: grip op geld, grip op het werk en grip op het leven. Een overzicht van de aanbevelingen.

Onderzoek bij 95 Nederlandse start-ups keek wat belangrijker is voor goede teamprestaties: kennis & ervaring of passie & visie.